Individuální lekce 

Individuálnímu doučování se věnuji již několik let. Mezi mé klienty patří žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky, ale také ti, kteří s přibývajícím učivem začali zažívat neúspěch ve škole. Zaměřuji se na individuální přístup. Nejdůležitější pro mě je, vytvořit pro žáky vhodné prostředí, ve kterém se budu cítit bezpečně. Různými metodami a formami práce procvičujeme danou látku, ke které se další hodiny vracíme. Žáka během hodiny vedu k sebehodnocení, aby časem sám dokázal říci, jaká cvičení jsou pro něho nejtěžší a na nich následně pracujeme. Snažím se, aby procvičování učiva bylo pro dítě zábavou a příjemně strávenou hodinou, ve které má pocit, že on sám se podílí na náplni jednotlivých hodin. Lekce mohou probíhat osobně i online. 

Individuální lekce pro školní rok 2024/2025 - volná místa 

Vytvořte si webové stránky zdarma!