Nejčastější dotazy a obavy dětí před příjímacími zkouškami

  • Proč si zvolit dvě gymnázia?

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia jsou v současné době jednotné. Každý žák má možnost poddat přihlášku na dvě gymnázia. Přijímací řízení je vypsané ve dvou termínech. Žák vykonává přijímací řízení na místě podle zapsaných gymnázii. Vzhledem k tomu, že jsou přijímací zkoušky jednotné, body se sčítájí podle nejvyššího dosaženého počtu v matematice a v českém jazyce z obou termínů. Výhodu mají tedy ty děti, které se přihlásí na dvě gymnázia, podstupují přijímací zkoušky oba dny. 

  • Co si mám přinést k přijímacím zkouškám?

K přijímacím zkouškám si každé dítě má donést propisovací tužku modré barvy, rýsovací potřeby - pravítko s ryskou, kružítko, ořezanou tužku nebo mikrotužku a ještě jedno libovolné pravítko. Na vyplňování testu není vhodné gumovací pero. Žákům vždy radím, aby propisovací tužku, kterou budou chtít použít vybrali předem a nějaký čas ji používali, aby si zvykli na psaní propiskou. Před přijímacími zkouškami zkontrolujte funkčnost všech pomůcek. Vyhnete se tak komplikacím během konání přijímacích zkoušek.

  • Kolik potřebuji bodů, abych uspěl na přijímacích zkouškách?

Přijetí na gymnázium záleží na výsledcích všech žáků, kteří se zkoušek účastní. Žákům vždy říkám, že je potřeba co nejvíce bodů. Sčítají se body z matematiky a z českého jazyka dohromady. Vhledem k tomu, že přijímací zkoušky probíhají ve dvou termínech, porovnává se počet bodů z obou dnů. Sečte se nejlepší výsledek z matematiky a nejlepší výsledek z českého jazyka. Pro úspěšnost je dobré mít dohromady nad 80%, tedy 80 bodů a více.

  • Přičítají se body za dobré vysvědčení, umístění v soutěži?

Na některých gymnáziích se přičítají body za dobré vysvědčení, umístění v soutěži nebo olympiádě. Veškeré informace ohledně bodů navíc naleznete na stránkách gymnázií. Některá gymnázia plusové body neudělují.

  • Pokud něco nevím je lepší si tipnout?

V současné době jsou jednotné příjímací zkoušky od firmy CERMAT. Oproti jiným testům v testech se body neodečítají. Pokud si žák není jistý, je lepší když odpověď do záznamového listu zapíše. Žák by si však měl dát pozor během testu z českého jazyka, kdy zapisuje odpovědi, pokud zapíše slovo s gramatickou chybou, tak se mu odečte bod. Důležitá je tedy pečlivá kontrola.

  • Jak si mám vybrat gymnázium?

Gymnázium vybírejte nejen podle vaší dostupnosti. Využijte dny otevřených dní, abyste si prostory školy prohlédli a aby se dítě seznámilo s novým prostředím. Dalším hlediskem, které může být pro vás důležité je zaměření a vize školy, počet žáků, kteří se hlásili a kteří byli v minulých letech přijati. Počet přihlášených a přijatých dětí v minulých letech vám může také napovědět, jak žádané je dané gymnázium a jaká je tedy šance uspět.

  • Co když se mi v nové škole nebude líbit? Mohu se vrátit zpět na základní školu?

Mluvte s dětmi i o tom, že pokud se mu nebude v nové škole líbit, tak má možnost z gymnázia odejít a vrátit se zpět na základní školu. Spoustu dětí má obavu z nového kolektivu nebo z množství učiva, zda bude vše zvládat. Předejdete strachu, který dítě může mít z nového prostředí. Stres z nového by mohlo ovlivnit i jeho výsledek u příjímacího řízení.

  • Co se stane, když se nedostanu na gymnázium?

Je důležité s dítětem o možnosti neúspěchu mluvit. Pro dítě je tato zkouška často velkým stresem. Proberte možnosti, které máte. První možností je odvolání. Pokud ani odvolání není úspěšné a dítě by dále chtělo na gymnázium, může zkusit přijímací zkoušky na šestileté a nebo čtyřleté gymnázium. Oproti ostatním dětem bude mít výhodu, přijímací zkoušky má již za sebou a ví, co ho čeká.

  • Má cenu podávat odvolání? (dle nových podmínek se v roce 2024 odvolání pro kraj Praha nepodává)  

V případě, že po přijímacích zkouškách je dítě nepřijaté, má ještě možnost podat odvolání. Každé dítě má možnost podat přihlášku na dvě gymnázia. Po přijetí si vybírá gymnázium, na které bude chtít jít studovat. Pokud se dostane na dvě gymnázia, vybírá ze dvou možností. Po výběru se jeho místo na jednom gymnáziu uvolní a tím se pořadí přijatých dětí posouvá. Odvolání je tedy jedna z možností, kdy je dítě i přes prvotní neúspěch, přijato. Určitě vždy doporučuji odvolání podat, jedná se o častý případ přijetí dítěte na gymnázium.

Vytvořte si webové stránky zdarma!