Mgr. Kateřina Rumlová


Jmenuji se Kateřina Rumlová, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové. Učitelské profesi se věnuji již několik let. V mimoškolních aktivitách se věnuji individuálnímu doučování a přípravě dětí na přijímací zkoušky. Během hodin se snažím vytvořit přátelské prostředí, kde se žáci nebojí chybovat, učí se sebereflexi a nebojí se zeptat na oblasti, kterým nerozumí. Mým cílem je pomoci co nejvíce dětem zažít úspěch. Snažím se, aby učení pro děti nebyla nuda a mohly se tak těšit z nově získaných vědomostí. Vždy využívám různé výukové metody, ale zároveň nezapomínám na individuální přístup. 

Životopis 

Odborné vzdělání: 

2019 - 2021 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta - obor: Metodik prevence
2008 - 2014 Univerzita Hradec Králové - obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
2004 - 2008 Gymnázium Ivana Olbrachta Semily - obor: Všeobecné vzdělání 

Pedagogická praxe: 

2014 - současnost: Základní škola a Mateřská školy Dr. Edvarda Beneše - pozice: Učitelka 1. stupně ZŠ, Metodik prevence  

Mimoškolní aktivity: 

od roku 2015:

  • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium
  • Individuální doučování
  • Hravé učení - procvičování učiva daného ročníku (prevence školní neúspěšnosti) 
  • Už se těším do školy - kurz pro děti předškolního věku 

Vytvořte si webové stránky zdarma!