Přípravné kurzy na víceletá gymnázium

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázium či střední školu jsou první velkou zkouškou každého dítěte. Doprovází je dlouhá příprava, strach, stres, první úspěch, někdy i neúspěch. Je těžké zjistit, jestli je dítě na takovou zkoušku připravené, zda je pro něho studium a změna kolektivu vhodná. Někdy děti ani rodiče nemají představu, co přijímací zkoušky obnáší a jestli je dítě zvládne. Důležitou roli v našem životě hraje zkušenost a z té můžeme čerpat do budoucna.

Informace:  

 • kompletní příprava na přijímací zkoušky dle koncepce testů CERMAT  
 • upevnění získaných znalostí
 • malé skupiny 
 • z každé hodiny dostane žák úkoly na procvičení učiva s výsledky
 • triky a tipy jak se vypořádat s problematickými úlohami
 • možnost absolvovat přijímačky nanečisto
 • při absenci dostane žák materiály elektronicky 
 • termín: 1 týdně/ 90 min (40 min ČJ/pauza 10 min/40 min M)
 • začátek kurzu bude upřesněn (září) 
 • pomůcky: pero, tužka, rýsovací potřeby (kružítko, pravítko s ryskou), vlastní desky na pracovní listy

Příprava na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium

 • termíny PO 14:00 - 15:30 (budova Jizerská) 
 • přihlášení do 30. 6. 2024 - záloha za místo v kurzu 500 Kč (platba do 12. 7. 2024) 
 • kurz 1 probíhá od září 2024 (bude upřesněno) 
 • navazující přípravný kurz 2 probíhá od leden/prosinec 2024 (bude upřesněno) 
 • vždy vyčkejte na potvrzovací zprávu 

Příprava na zkoušky na šestileté gymnázium 

 • termín ČT 14:00 - 15:30 (kurz bude otevřen v případě dostatečného množství zájemců) 
 • přihlášení do 30. 6. 2024 - záloha za místo v kurzu 500 Kč (platba do 12. 7. 2024) 
 • kurz 1 probíhá od září 2024 (bude upřesněno) 
 • navazující přípravný kurz 2 probíhá od leden/prosinec 2024 (bude upřesněno) 
 • v případě zájmu o kurzy bude vypsaný i jiný termín          
 • vždy vyčkejte na potvrzovací zprávu 

Tipy pro rodiče

 • Podporujte své dítě v jeho snech.
 • Mluvte o pocitech a obavách, které má z příjímacích zkoušek. 
 • Připravte se na to, co se stane v případě, že dítě uspěje, ale nezapomínejte mluvit o tom, že může přijít i neúspěch. 
 • Projděte si případné kroky, které můžete udělat po nepřijetí. 
 • Využijte dny otevřených dveří gymnázií a s dětmi školy navštivte. Dítě bude ve známém prostředí během zkoušek jistější. Pomůžete tak svému dítěti, aby se zbavilo případného strachu, který může vést k neúspěchu. 

Ceník

Individuální příprava

(možné i online)

400 Kč

Přípravný kurz 1 (osmileté/šestileté gymnázium)

září, říjen, listopad, prosinec (14 lekcí/90 minut + úlohy na doma s výsledky) 

4000 Kč

Přípravný kurz 2 (osmileté/šestileté gymnázium) 

leden, únor, březen, duben (14 lekcí/90 minut + úlohy na doma s výsledky) 

-navazující kurz, na který se lze přihlásit i po neabsolvování kurzu 1 

4000 Kč

Přípravný kurz 1+2 (cena pouze při platbě obou kurzů zároveň)

celý kurz (obě období - 28 lekcí) 

7500 Kč

Zkouška nanečisto

test z ČJ a M (2x 60 min) 

*jeden pátek/sobota v měsíci viz. záložka zkoušky 

400 Kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!